The Sun Arises Now

Tune: Zerbrich, o traurigs Herz

Alternate Tune

 

 1. The sun arises now
  In light and glory
  And gilds the rugged brow
  Of mountains hoary.
  Be glad, my soul, and lift thy voice in singing
  To God from earth below,
  Thy heart with joy aglow
  And praises ringing.

 2. Like countless grains of sand,
  Beyond all measure,
  And wide as sea and land
  Is Heaven’s treasure
  Of grace which Christ, my Lord, each day bestoweth,
  Which, like refreshing rain,
  Into my soul again
  Each morning floweth.

 3. He has throughout the night
  My home surrounded
  With angel hosts of light
  And pow’r unbounded;
  So I with mine did rest in peaceful slumber
  Until from deep repose,
  The day again arose
  From darkness somber.

 4. Keep Thou my soul today
  From sin and blindness;
  Surround me on my way
  With lovingkindness
  And fill my heart, O God, with joy from heaven;
  I then shall ask no more
  Than what Thou hast of yore
  In wisdom given.

 5. Thou knowest best my needs,
  My sighs Thou heedest;
  Thy hand Thy children feeds,
  Thine own Thou leadest.
  What should I more desire, with Thee deciding
  The course that I must take,
  Than follow in the wake
  Where Thou art guiding?

Nu rinder Solen op
Thomas Kingo, 1699, cento
Tr. P.C. Paulsen, c. 1925, alt.
Sts. 1–2, 4–6, The Lutheran Hymnal, 1941, No. 542
St. 3, American Lutheran Hymnal 1930, No. 562


Danish Text

 

Tune: Zerbrich, o traurigs Herz

Alternate Tune

 

 1. Nu rinder Solen op
  Af Østerlide
  Forgylder Klippens Top
  Og Bjergets Side!
  Vær glad, min Sjæl, og lad din Stemme klinge,
  Stig op fra Jordens Bo,
  Og dig med Tak og Tro
  Til Himlen svinge!

 2. Utallig, saa som Sand,
  Og uden Maade
  Som Havets dybe Vand,
  Er Herrens Naade,
  Som han mit Hoved daglig overgyder,
  Hver Morgen i min Skaal
  En Naade uden Maal
  Til mig nedflyder.

 3. Han har i denne Nat
  Med Engleskare
  Mit Hus og Hjem omsat,
  At ingen Fare
  Har rammet mig og Mine nogen Maade,
  Men jeg er frelst og fri
  Fra Dødsens mørke Sti
  Og Sjæle-Vaade.

 4. Min Sjæl, vær frisk og glad,
  Lad Sorgen fare!
  Dit Legems Blomsterblad
  Skal Gud bevare,
  Han skal idag mig give Kraft og Styrke,
  Jeg i mit Kald og Stand
  Min Gud og Fader kan
  Tilbørlig dyrke.

 5. Gud lægge Haand i Haand
  Med mig og give
  Sin Gode Helligaand,
  Mit Kald at drive!
  Velsigne mig, o Gud, udaf det Høie!
  Gid jeg hver Dag og Tid
  I Gud og i min Flid
  Mig lader nøie!

 6. Lad Synden nu idag
  Mig ei forblinde,
  At jeg min Guds Behag
  Har ret i Minde!
  Men, om min Fod gaar vild, og sig mon støde,
  Da vend, o Gud, mig om,
  Gaa ei med mig til Dom,
  Tilgiv mi Brøde!

 7. Du bedst min Tarv og Trang,
  O Herre kjender,
  Tilmed er Lykkens Gang
  I dine Hænder,
  Og hvad mig tjener bdest i hver en Maade,
  Det du tilforne ser,
  Min Sjæl, hvad vil du mer?
  Lad Gud kun raade!

Thomas Kingo, 1699
Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika, 1919, No. 607