O Sing with Exultation

Tune: Aus meines Herzens Grunde

 1. O sing with exultation,
  Sing to the Lord, rejoice!
  And in His congregation
  Shout with triumphant voice!
  For, lo, at God’s right hand
  Is Christ in glory seated;
  With death and hell defeated,
  As victor He doth stand.

 2. Since Christ, our Lord, is living,
  We nevermore shall die;
  To God the glory giving,
  We rise to Him on high;
  Though chastened we may be,
  And to our graves be taken,
  We unto life shall waken
  And live eternally.

 3. Christ is the sure Foundation
  The builders did reject,
  But He for our salvation
  Is precious and elect
  And made the cornerstone
  On which the Church is founded;
  This marvel now is sounded,
  The work of God alone.

 4. To Thee, O Christ, be glory,
  Who camest in His name!
  Thy people sing the story
  Thy praises to proclaim;
  We thank Thee and adore,
  O Christ, our Lord and Savior;
  Thy grace and boundless favor
  Stand fast forevermore.

Om Salighed og Glæde
Anders C. Arrebo, 1623, cento
Tr. Carl Døving, 1907
Source: Evangelical Lutheran Hymnary, 1913, No. 341
Cf. The Lutheran Hymnal, 1941, No. 217


Danish Text

 

Tune: Aus meines Herzens Grunde

 1. Om Salighed og Glæde
  Der nu skal synges frit
  I de Forløstes Sæde
  Og Guds Pauluner vidt;
  Thi ved Guds høire Haand
  Er Kristus høit ophøiet,
  Ham Seier stor tilføiet,
  Han Døden overvandt.

 2. Mens han er saa i Live,
  Da Dø vi ingenlund,
  Men skulle frelste blive,
  Fortælle Guds Miskund;
  Om vi end refses saa,
  Vi lægges ned i Grave,
  Dog skal vi Livet have,
  Udødelig opstaa.

 3. Den Kirkesten grundfaste,
  Den Herre Jesus Krist,
  De Bygningsmænd forkaste,
  Men han er bleven vist
  Til Hoved-Hjørnesten
  For Kirken Guds paa Jorde,
  Den Gjerning Herren gjorde,
  Des undres hver og en!

 4. Dig, Jesus Krist, ske Ære,
  Som kom i Herrens Navn!
  Guds Folk velsignet være
  Af Herrens Hus og Stavn!
  Vi takke hver for sig
  Den Herre overmaade,
  Thi hans Miskund og Naade
  Staar fast evindelig.

Anders C. Arrebo, 1623, cento
Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika, 1919, No. 365


 

This text is originally found in Anders Arrebo’s Kong Davids Psalter, 1623, in 7 stanzas. It was revised and shortened to the present 4 stanzas for Landstad’s Salmebok, 1870.