O Bride of Christ, Rejoice

Tune: Auf meinen lieben Gott (11554)

Alternate Tune
 1. O bride of Christ, rejoice;
  Exultant raise thy voice
  To hail the day of glory
  Foretold in sacred story.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 2. Let shouts of gladness rise
  Triumphant to the skies.
  Now comes the King most glorious
  To reign o’er all victorious.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 3. He wears no kingly crown,
  Yet as a King is known;
  Though not arrayed in splendor,
  He still makes death surrender.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 4. The weak and timid find
  How meek He is and kind;
  To them He gives a treasure
  Of bliss beyond all measure.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 5. Thy heart now open wide,
  Bid Christ with thee abide.
  He graciously will hear thee
  And be forever near thee.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 6. Then go thy Lord to meet;
  Strew palm-leaves at His feet;
  Thy garments spread before Him
  And honor and adore Him.
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

 7. E’en babes with one accord
  With thee shall praise the Lord
  And every Gentile nation
  Respond with exultation:
  Hosanna, praise, and glory!
  Our King, we bow before Thee.

Fryd dig, du Kristi Brud
Anon., c. 1600
Trans. Victor O. Petersen, 1899
Source: The Lutheran Hymnal, 1941, No. 57


Danish Text

Tune: Auf meinen lieben Gott (11554)

Alternate Tune
 1. Fryd dig, du Kristi brud,
  Og mød din Herre Gud!
  Forhånden er hans nåde,
  Som dig profeten spå’de.
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 2. Gak ud af dit paulun,
  Og se et glædens syn!
  Her rider ærens konning,
  Glæd dig, du Zions dronning!
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 3. Et asen hannem bær’,
  Dog er det herrefærd;
  Hans pragt er såre ringe,
  Dog kan han døden tvinge.
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 4. Sagtmodig, from og god
  Er han i sind og mod;
  Han nåde har at føre,
  Den skal hans brud tilhøre.
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 5. Lad op din port så vid!
  Din Jesus kommer hid,
  Han agter dig at gæste
  Din salighed til bedste.
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 6. Strø grene på hans vej,
  Spar dine klæder ej!
  Alt folket bære palmer
  Og sjunge højtidssalmer!
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

 7. Umyndige og små
  Lad gøre ligeså!
  Den hele folkeskare
  Med fryd og jubel svare:
  Hosianna! hæder og ære
  Skal denne vor konning være!

Anon., c. 1600
Text courtesy of Wikisource