I Pray Thee, Dear Lord Jesus

Tune: Zu dir von Herzen Grunde

This text was translated in 1939 by Norman A. Madson for The Lutheran Hymnal, 1941, No. 655. It remains copyright 1939 Concordia Publishing House and therefore cannot be used for the Free Lutheran Chorale-Book.

Madson’s translation is of the final stanza of a six-stanza text by Thomas Kingo concerning the boy Jesus in the temple. Kingo’s sixth stanza was sung independently for the dedication of church buildings.


Danish Text

 

Tune: Zu dir von Herzen Grunde

 1. Hvor stor er dog den Glæde,
  At man med Jesus maa
  I Herrens Tempel træde,
  Og i hans Forgaard staa!
  Den Lyst, den Ro, den Ære
  Kan aldrig siges ud,
  Naar Sjælen den maa være
  Sin Frelsers Kirkebrud.

 2. Op Sjæl, og agt vel nøie
  Din Jesu Kirkefærd!
  Gud gaar for hver Mands Øie,
  Og la’r sig lede her
  Udaf Forældres Hænder
  I Lydighedens Baand,
  Som selv al Jordens Ender
  Og Himlen har i Haand.

 3. O Tempel, hvad din Lykke
  Paa denne Dag er stor,
  At Jesus selv vil smykke
  Din Helligdom og Kor!
  Gid Hjerterne kan vilde
  Annamme hannem saa,
  Som han, al Naadens Kilde,
  I dem vil gjerne bo.

 4. Men ak, Guds Tempels Ære
  Er lagt i Støvet ned,
  Enhver sig selv kan lære,
  Af Jesus Faa kun veed;
  Hans Ord, hans Himmel-Tale,
  Hans Prædiken, hans Flid
  Tør man med Spot betale,
  Og trodse Naadens Tid.

 5. Iblandt de Lærdes Skare
  Sig Jesus sætter ned,
  At høre og forfare,
  Hvad de om hannem veed;
  De søge Skriften nøie,
  Men Jesus kjendes ei,
  Som staar for deres Øie,
  Thi Stolthed siger: nei.

 6. O Jesu, gid du vilde
  Mit Hjerte danne saa,
  Det baade aarl’ og silde
  Dit Tempel være maa!
  Du selv min Hjerne vende
  Fra Verdens kloge Flok,
  Og lær mig dig at kjende,
  Saa har jeg Visdom nok!

Thomas Kingo, 1689
Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika, 1919, No. 196