He Is Arisen! Glorious Word!

Tune: Wie schön leuchtet

He is arisen! Glorious Word!
Now reconciled is God, my Lord;
The gates of heav’n are open.
My Jesus did triumphant die,
And Satan’s arrows broken lie,
Destroyed hell’s direst weapon.
O hear,
What cheer!
Christ victorious
Riseth glorious
Life He giveth—
He was dead, but see, He liveth!

Han er opstanden! Store Bud!
Birgitte K. Boye, 1778
Tr. George T. Right, 1909
Source: The Lutheran Hymnal, 1941, No. 189


Danish Text

 

Tune: Wie schön leuchtet

Han er opstanden! Store Bud!
Min Gud er en forsonet Gud,
Min Himmel er nu aaben!
Min Jesu seierrige Død
Fordømmelsernes Pile brød,
Og knuste Mørkets Vaaben.
O Røst,
Min Trøst!
Ved hans Seier,
Som jeg eier,
Helved bæver;
Han var død, men se, han lever!

Birgitte K. Boye, 1778
Source: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika‎, 1919, No. 350